CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Văn bản liên quan

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.

Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày đăng:
21/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày đăng:
20/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực