CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày đăng:
23/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Bộ GD&ĐT về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới.

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT  ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư sô 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 19/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhân trường đạt chuẩn 

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực