CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND huyện Bảo Lâm về việc  thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày đăng:
24/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện về việc thực hiện đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh.... trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày đăng:
21/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực