CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Văn bản liên quan

Thực hiện công văn số 926/SGDĐT-CTTT ngày 27/5/2019 của Sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác hè 2019; Phòng giáo dục và đào tạo Bảo Lâm hướng dẫn các trường mầm non và phổ thông trực thuộc phòng thực hiện công tác hè năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày đăng:
05/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

Ngày ban hành:
04/05/2019
Ngày đăng:
04/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực