CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày đăng:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1183/QĐ-UBND  ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc làm căn cứ tuyển sinh vào các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 937/SGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2019 của Sở GD &ĐT Lâm Đồng về Xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10 mô hình Trường học mới

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực