CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Ngày ban hành:
24/11/2022
Ngày đăng:
24/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/11/2022
Ngày đăng:
24/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/03/2022
Ngày đăng:
04/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày đăng:
31/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 của Ngành GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày đăng:
04/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021

Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày đăng:
04/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày đăng:
27/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực