CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Thông tin chi tiết:
Cơ cấu tổ chức, nhân sự (chuyên viên)
Họ và tên Cơ cấu tổ chức, nhân sự (chuyên viên)
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN

1. Họ và tên:   Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0859.019.198

2. Họ và tên:   Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0986.926.947

3. Họ và tên:   Lê Thị Hải Yến

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 038.557.8668

4. Họ và tên:   Bùi Xuân Phú

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0974.834.488

5. Họ và tên:   Đinh Thái Sơn

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại: 02633.998.559

6. Họ và tên:   Dương Thị Phước

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại: 0915.584.433