CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày đăng:
23/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác đánh giá và tự đánh giá ngoài trường mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Gd&ĐT quy định về chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 19/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhân trường đạt chuẩn 

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày đăng:
20/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực