CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày đăng:
31/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày đăng:
29/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày đăng:
23/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác đánh giá và tự đánh giá ngoài trường mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Gd&ĐT quy định về chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực