CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG
  • :
  • :
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện về việc thực hiện đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh.... trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày đăng:
22/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực